aboutus
QC Hồ sơ

1. Quy trình quản lý nhà cung cấp nghiêm ngặt đảm bảo sự an toàn của nguyên liệu.
2. Quy trình kiểm tra hoàn hảo: kiểm tra nguyên liệu đầu vào, kiểm tra trong quá trình sản xuất, kiểm tra thành phẩm.

 

Shanghai Pullner Filtration Technology Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 0Shanghai Pullner Filtration Technology Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 1

 

Shanghai Pullner Filtration Technology Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 2

Shanghai Pullner Filtration Technology Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 3

Shanghai Pullner Filtration Technology Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 4

Shanghai Pullner Filtration Technology Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 5

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc